13 Ocak 2016 Çarşamba

YENİ İSLAM YENİDEN İSLAM              YENİ İSLAM YENİDEN İSLAMBismillahirrahmanirrahim ,
Hamd,alemleri yaratan yaşatan koruyan gözeten YÜCE Allah(cc)a selatü selam onun kulu ve Resulu haz. Muhammed(sav)e ve tüm peygamberlerine ve onların al'i ve ashabının üzerine olsun.

Mübarek ramazan ayı boyunca dini islam'ı mübini bilenler bilmeyenler oryantalistler, evrimciler,akılcılar tartıştı durdular.Öyleki islamıda tartıştırdılar. Sanki dinde çelişkiler varmış gibi toplıma mesaj vermeye çalışarak insanların akıllarını bulandırdı durdular Allah(cc)dan hidayet diliyorum.HalbukiKur'an bakın ne diyor.

Kulları içinde ise, Allah(cc)tan ancak alim olanlar  içleri titreyerek korkar.  Hiç şüphe yok Allah, üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır.

Fatır suresi/28

Günümüzde  acaba böyle   titreyerek korkan alim varmı ? Hayır alim kalmadı ki korkan kalsın.Eğerki gerçekten alim olsalardı asla peygambersiz bir din arayışına ve inşaasına kalkışmazlardı.Allah(cc)ın resulünün dine koyduğu kuralları günümüze uymuyor diyerek hadis kitaplarından kaldırmayı düşünemezlerdi.Çünki hadisi şerifler kur'an ışığında insanların  günlük yaşantılarını  düzenleyen kurallardır.Müslümanların dini esaslarını düzenleyen kuralların günle zamanla alakası olamaz.Çünki insanın yaratıldığı günden bu güne kadar temel ihtiyaçlarında(yeme,içme,uyuma,bedeni ihtiyaçlar vb...) bir değişiklik olmamıştır.  Sadece kitap ehli saydıkları batılıların yaşayış düzenine ayak uydurma düşüncesinden dolayı bu hadisleri kaldıracaklardır. Bu zümreler sadece hadisi şerifler ilede yetinmeyip artık kur'anın hükümlerinide,kavramları değiştirerek kaldırma yolunda bayağı mesafe katettiler.

Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah(cc) katında en kötüsü, akıllarını kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.

Enfal suresi/22

Bu ayeti kerime onların nasıl bir ruh halinde olduklarını açıkça göstermektedir.Bu zümreler, eğer akıllarıyla değilde vahiy ile amel eder olsalardı ve vahy'in emirlerini akılları ile anlayabilselerdi içersine düştükleri bu kötü durumda olamazlardı.İmam'ı Maturudi(r.a) ''aklın vahiyde anlatılanı endoğru şekilde anlamaya yararayacağını'' söyler,çünkü vahiy olan kur'anın hükümlerini anlayabilirlerde yanlıştan kurtulurlardı. Ama tabiki akıl imana tabi olursa o zaman hakikati bulabilir yoksa kendi başına olunca vahiyede ters düşmesi kaçınılmaz olur.

Din olarak, Hz. Nuh’a   Hz. İbrahim’e, Hz. Musa’ya ve Hz. İsa’ya farz kıldığı dini Sana da vahyederek, size de şeriat kıldı. Size farz kıldığımız Dîni ikame edin dosdoğru tutun ve onda  fırkalara ayrılmayın.  Senin onları, kendisine çağırdığın din  müşriklere zor geldi. Allah(cc) dilediğini  seçer ve kendisine yöneleni, hidayete (kurtuluşa) ulaştırır.

Şuara suresi/13

Bu zümrelere, vahiye uymak zor gelince akıllarıyla kendilerine yeni bir din ihdas etme yoluna girdiler. Çünkü, özendikleri batı medeniyeti onlara cazip geldi. Bu zümrelerin düşüncesine göre özendikleri batılılar'' nede olsa kitap ehlidirler onlarada uyulabilir'' onlara akılları böyle diyordu. Önce dinlerini böldüler inananları şüpheye düşürdüler, sonrada düzeltiyoruz diyerek istedikleri akıl dinini yavaş yavaş hayata geçirmeye başladılar.
Halbuki bu ayeti bilselerdi;

Ey iman edenler; eğer kendilerine kitab verilenlerden herhangi bir zümreye uyarsanız, imanınızdan sonra sizi çevirirler de kafir yaparlar.

Al-i imran suresi/100

İşte gerçekten akıl sahibi olabilselerdi (vahiyi anlayabilselerdi) bu ayete bir bakarlarda sonra kendilerini kontrol edebililerdi, ama nafile çünkü onlar akıllarını kullanamazlar çünkü onların akılları imana tabi değil.
Bu zümreler ayrıca bu ayetide bilselerdi;
Onlardan birçoğunun inkâr edenleri dost edindiklerini görürsün. Andolsun ki kendileri için önceden (ahirete) gönderdikleri şey; Allah(cc)ın onlara gazap etmesi ne kötüdür! Onlar azap içinde ebedî kalıcıdırlar.

Maide suresi/80

İşte bu zümreler kur'anı anlayamadıkları için kafirlerle dost oldular. Halbuki aradıklarını söyledikleri  hakikat  kur'andaki islam, Kur'an bu gurup insanları böyle tarif ediyor. Batı medeniyetinin takipçileri avrupaya uyacağız diye dinimizi ve imanımızı değiştiriyorlar. Onlara göre bizi Allah(cc)ın azabından kurtaracak aydın din adamlarımız'' takvada neymiş gericilik aşırı dinci'lik'' miş.  Aydın din adamlarımız doğruyu biliyorlarmış, biz binbeşyüzyıldır hep yanılmışız kur'anı anlyamamışız  onlar bize anlatacaklarmış. Anlatıyorlar zaten. ''Kader insanın kendi elindeymiş,kader diye birşey yokmuş.''
Fakat Kur'andaki İslam;

 Haberiniz olsun ki biz her şey'i bir kaderle yaratmışızdır

Kamer suresi/49

Allah(cc) herşeyi bilmezmiş'' halbuki Kur'andaki İslam;

De ki: Siz dininizi Allah(c.c)'a mı öğretiyorsunuz? Oysa Allah(c.c) göklerde olanları da bilir, yerde olanları da. Allah(c.c) her şeyi hakkıyla bilendir.

Hucurat Suresi/16

Bu zümrelere göre, ''şahsi manevi Mehdi resul gelecek herkesi müslüman edecek'' miş.

Allah(cc) dileseydi sizi bir tek ümmet yapardı, fakat bu, verdikleriyle sizi denemesi içindir; o halde iyiliklere koşuşun, hepinizin dönüşü Allah(cc)'adır. O, ayrılığa düştüğünüz şeyleri size bildirir.
Kur'andaki İslam: son peygamber Hazreti Muhammed(sav) i bütün alemlere rahmet için gönderdiğini söylediği halde bunlar böyle bir yanlışı bize dayatmaktadırlar.Eğer bütün insanların nüslüman olmasını Allh(c.c) arzu etseydi herhalde bunu son peygambere nasip ederdi.
Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik.

Enbiyasuresi/107

O.böyle diyor iken hangi güç bütün insanları müslüman edecek?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Tıbbın ve teknolojinin dediğine göre helaller ve haramlar belirlenecek.
Batılı alimler neye zararlı derseler bu zümreler ona ''HARAM'' diyecekler. Halbuki helal ve haramı belirlemek ancak Allah(cc)  ve Rasulune  aittir. İnsanlar helal ve haramı belirleyemezler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Yaratılanlar yaratandan ötürü sevilecekmiş. Seversiniz kardeşim siz ebu cehilide somali de mali'de afganistan'da ırak'ta suriye'de ve dah birçok yerde müslümanların kanını dökenleri de yaratandan ötürü sevin
Hazreti Resule de camilerinizde fazilet isteyin derece isteyin şefaat makamı isteyin  çünki sizler şefaatede iman etmiyorsunuz şefaat yok diyorsunuz .

 Onların Allah'ı bırakıp da tapdıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir.

Zuhruf suresi/86
                                                                                                                     
Allah(cc)a ve ahiret gününe inanan bir milletin, babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah(cc)a ve Resulüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsiniz. Onlar o kimselerdir ki Allah(cc) kalblerine imanı yazmış ve onları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah(cc) onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah(cc)ın hizbi (dininin yardımcıları)dir. İyi bil ki, kurtuluşa ulaşacak olanlar, Allah(cc)ın hizbidir.

Mücadele suresi/22

İşte şefaat edecekler bu ayete uyanlardır .Allah(cc)teala herşeyi açık açık bildiriyor ama anlmak için itikat lazım kur'an ın hançerden aşağı inmesi yani kalbde iman lazım.

Eğer gerçekten bu ayeti kerimeye uymuş olsalardı inanın akılları durmaz kör olamazlardı ama işte inat, tamah, şöhret, servet hırsı ne kötü nefsin arzuları onları kör etti.Çünki onlar iman etmek için Kur'anı öğrenmediler kur'anda hançerlerinden aşağı (kalblerine)inmedi.

                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

HANGİ İSLAM?BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
HAMD alemleriyaratan yaşatan koruyan Allah(cc) a selatü selam onun kulu ve resulu olan Hz.
Muhammed (sav)e bütün peygamberlere peygamberlerin ashabına ve tüm islama inananların
üzerine olsun.

Değerli okuyucularımız yazımıza koyduğumuz başlık dan dolayı bize kızmadan önce LÜTFEN!
yazımızı ön yargısız okumanızı önemle rica ediyoruz.

Yanlışlarımız olursa düzeltilmesi gerektiğine kanaat ettiğiniz kısımlar olursa düzeltmemiz için
sitemizin iletişim link inden bize ulaşarak bilgilendiriniz.

Mutlak surette Tek bir islam vardır.Hangi islam? sorusunun sebebi ise, yaşadığımız çağda gel
diğimiz noktada İslam adına yapılan uygulama (amel) ve inanç konusunda müslüman topluma sunulan. fikirlere(iman)bakıp yaptığımız islami araştırma ve incelemeler sonunda ortaya çıkan bir çok İslam olduğunu tesbit ettiğimizdendir.

Unutmamalıyızki, bütün semavi dinlerde Peygamber ve kitap ve kitabın hükmünü en iyi bilen yaşayan peygamberin sünneti vardır.Her peygamber kendisine gelen kitabın hükümlerini hem kendi yaşamış hemde tebliğ etmiş insanlara ulaştırmıştır.O peygamberin yaşadığı inandığı gibi yaşayanlar kurtuluşa ermişlerdir.

Hangi Peygamber gelmişse vahyi ilahi ile gelen emirleri aynı şekilde yaşamıştır.Ancak hak batıl savaşıda devam edegelmiş peygamberlere inanmayanlar ki, bunların çeşitli sebebleri vardır.
Kimi kral saltanatını kaybetmek korkusu taşımış kimi din adamı nüfüzunu kaybetme korkusu yaşamış kimi malını kaybetme korkusu yaşamış kimide sırf inadından dolayı inanmamıştır.
Ancak kainatın yaratıcısı insanlara her zaman doğru olan ve insanları hem dünyada hem ahirette mutlu edecek olan emir ve yasaklarını Peygamberleri vasıtasıyla kullarına iletmiştir.
Dinler her peygamberden sonra, Dinler bazı gruplar tarfından bozulmuş aslından uzaklaş
tırılmıştır.

Malumdurki bize ulaşan en eski din Museviliktir. ki Hz muhammed aleyhisselamın dışındaki tüm peygamberler bu dine inanan kavme gelmiştir.Bu kavim ise her zaman peygamberlerine isyan etmiş ve bir çoğunu öldürmüşdür.
Bu kadar peygambere isyan eden bu kavmi Allah (cc)da kıyamete kadar asla huzur bulamayacak şekilde cezalandırmıştır ki asla dünyada huzur için de yaşayamazlar.

Yine bu kavimden gelen İsa aleyhsselam a karşıda şiddetle karşı çıkan bu kavimdir ki İsa aleyhisselamı öldürmeye kalkışmışlardır.

Bukavim hem kendi inandıkları musa aleyhisselama gelen tevrattan işlerine gelmeyen kısımları değiştirmişler hemde İsa aleyhisselama gelen incili kendi istedikleri gibi yazmışlardırki (iznik konsorsiyomu ) nu ayrıca anlatmaya gerek yoktur,

Aynı kavim, En son din olan islam dininide yıllardan beri istediklerine uydurmak için çok yoğun faaliyet içinde olmuşlardır.Ancak önceki kitapları istedikleri gibi yazmışlar islamın temeli olan
Kur-anı kerimi istedikleri gibi yazamamışlardır günümüze kadar hiç bir noktası değişmeden gelmiştir.Bu dinin kitabını değiştirerek bozamayınca bu defada bu dinin ilm adamlarının adını kullanarak çeşitli kitaplar yazarak aslından uzaklaştırmaya çalışmışlardır
.
İslamın aslı bozulmadan ilk geldiği gibi ortadadır.Ancak adına islam diyerek islamda olmayan birçok bid-at ve hurafelerle insanları idlal etmişlerdir.Bunların bu niyyetini anlayamayan din adamlarıda onlara uymuşlardır.Ve hatta özel olarak islamı araştırıp öğrenip islam ülkelerine din adamı gibi girerek kimi cemaat lideri olmuş kimi tarikat şeyhi olmuş kimide büyük alim.tabidirki
dini bilgisi olmayan halkta onlara aldanmışdır.

İşte hangi islam ? sorusunun sebebi budur.Kurallarını hükümlerini böyle ilimsiz cemaat liderlerinin koyup adına islam dediği islammı? Kurallarını ve hükümlerini irfansız tarikat şeyhlerinin koyduğu islammı?.Yoksa ilim okuduğunu zanneden müsteşriklerin(islamı bozmakiçin uğraşan gayri müslim din adamları)Kural vehukumlerini kabul eden alimlerin dediği islammı? .Yada islam ülkelerinde saltanatlarına hatalarına karşı çıkılan hükümleri değiştirip yarine kendi çıkarlarına uygun hükümler koyan idarecilerin dediği islammı?

Aynı soruları musevilik ve isevilik içnde sormak gerekir diye düşünüyorum.Çünki Peygamber
leri tarafından ilan edidikten sonra evrenselleşen bir dinin havra ve kiliselere hapsedilmesi ni anlamak lazım. Bu iki semavi olan din tamamen aslından uzaklaştığı için yaratan yeni ve son
dini göndermiştir.
Yaşadığmız çağda ise son dini değiştirmek aslından uzaklaştırmak için tüm gayretleriyle çalış
maktadırlar.

Adına, dini akademisyenler denilen islamı sadece bir kültür anlayışı ile değerlendiren ve dini
aslından uzaklaştırmak isteyenlere hizmet edenlerin Kurallarını koyduğu Ilımlı islammı? diyaloğ
diyerek içine musevilik ve isevilik adına konan kurallarla oluşturulmak istenen islammı?.çünki diğer
dinleri tahrif edenlerin ana gayesi dünya hakimiyetini kurmaktır. peygamberlere karşı çıkışlarıda
dinleri tahrifleride bunun içindir.
Çünki insanlara hakim olmak için üç temel unsuru yok etmek gerekir ki ozaman insanlara hakim olmak mümkün olur.

1. Din dir insan inancı uğruna her türlü fedakarlığı yapar.
2. Irkçılıktır. insan ırkdaşı içinde aynı şekilde fedakarlık yapar
3.Paradır mal mülk tür insan malını korumak içinde hertürlü fedakarliğ yapar.
Para mal mülk kısmı fazla önemli değildir ama din ve ırk ki ikisinin adına milliyetçilik denir.Dünya hakimiyetine ulaşmak isteyenlerin en büyük engeli din ve ırk kavramlarıdır.Yşadığımız asırda ırkçılıkta, dinlerde tarfından yasaklandığından yavaş yavaş ortadan kalkmıştır Tek engel olarak din kalmıştır.

Bunu ortadan kaldırma imkanı yoktur onun için de tek bir din oluşturmak gerekir ki bununiçin
tüm dinlerden alim ve akademisyenleri toplayarak yeni bir din ihdasına çalışılmaktadır.ne yazıkki
samimi dindarlarda bu oyundan habersiz dir yada ihanete mecbur edilmişlerdir.

İslam aleminde de durum aynıdır.eğer biraz irdelerseniz çok şeyleri fark edersiniz eğer din sizin
için önemli ise? ama çıkarınız varsa bildiklerinizi saklayın da Ebedi hayatınızı yok edin Eğer zerrekadar insaf ve merhamet sahibi iseniz insanları lütfen! cehenneme sürüklemeyiniz.
Bırakın insanlar inançlarını sizin tasallutunuz olmadan öğrensin ve yaşasınki sizin inanmadığınızı düşündüğüm, ahiretini kurtarsın çünki ahirete inanan insanların vebaline talip olmaz onları idlal etmez.

Asıl islam! ne peygambersiz din isteyenlerin , ne diyaloğ diyenlerin ,ne reform diyenlerin söylediği değil asıl islam! Kura-n ve onu özünde yaşayan son peygamberin sünnetidir.
Allah(cc) tüm insanlığa hidayet nasib etsin.

Not:Bu yazımızda hiçbirkesimi tenkid yada irdeleme niyetimiz yoktur sadece görebildiklerimizle islama gönül verenlerin dikkatini çekmektir.